Podmínky používání služeb

Tím, že získáte přístup k našim produktům a službám a používáte je, souhlasíte s tím, abyste dodrželi zde uvedené podmínky.

Vztah s Instagramem

Společnost Socialdroid není v žádném případě přidružena ani sponzorována Instagramem, Facebookem ani partnery třetích stran společnosti Instagram.

Socialdroid nemá za žádných okolností za cíl jakoli poškozovat značku a dobré jméno společnosti Instagram.

Socialdroid funguje zcela samostatně,tzn. odděleně od společnosti Instagram.

Socialdroid se nepokouší zneužít reputace společnosti Instagram.

Podobnost ochranných známek Instagramu a Socialdroid nemají žádnou spojitost. Tyto názvy domén a ochranných známek patří zcela odlišným společnostem.

Dodatečné poznámky:

Vaší výhradní odpovědností je dodržovat pravidla společnosti Instagram a veškerých právních předpisů. Službu Socialdroid používáte na vlastní riziko.

Nejsme odpovědní za Vaše činy a jejich důsledky. Nejsme na vině pokud bude Váš účet z jakéhokoli důvodu zabanován.

Požadujeme pro správné fungování v rozhraní aplikace Instagram Vaše přihlašovací údaje, tzn. Uživatelské jméno a heslo. Nijak neukládáme, neprodáváme třetím osobám a nijak nepoužíváme ve špatné víře Vámi poskytnuté přihlašovací údaje.

Měli byste však mít vždy na paměti, že existuje riziko ztráty Vašeho účtu Instagram, při práci s tímto účtem prostřednictvím našeho systému, který není oficiální a není schválen společností Instagram.

Měli byste si uvědomit veškerá rizika a také převzít odpovědnost za používání Vašeho Instagram účtu přes náš systém.

Podmínky pro založení účtu

1. Abyste mohli používat naší službu musí Vám být nejméně 13 let.

2. Musíte být člověk. Účty registrované „boty“ nebo jinými automatizovanými metodami nejsou dovoleny.

3. Musíte zadat platnou e-mailovou adresu a všechny další informace požadované pro dokončení registrace.

4. Vaše přihlášení může být používáno pouze jednou osobou - není povoleno jedno přihlášení sdílené více lidmi. Můžete vytvořit samostatné přihlašovací údaje pro tolik lidí, jak Váš plán dovoluje.

5. Jste zodpovědní za zachování bezpečnosti Vašeho účtu a hesla. Společnost Socialdroid nemůže a nenese odpovědnost za ztráty nebo škody z nedodržení této bezpečnostní povinnosti.

6. Jste zodpovědní za veškerý zveřejněný obsah a aktivitu, ke které dochází v rámci Vašeho účtu (i když je obsah zveřejněn ostatními, kteří mají účty pod Vaším účtem).

7. Jedna osoba nebo právnická osoba nesmí spravovat více než jeden bezplatný účet.

8. Službu nesmíte používat pro žádné nelegální nebo neoprávněné účely. Při používání služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné zákony o autorských právech nebo ochranných známkách).

Placené předplatné

1. Před rozhodnutím o koupi se doporučuje vyzkoušet službu Socialdroid nabízeného 3 denního trialu.

2. Souhlasíte s tím, že při zakoupení naší služby jasně rozumíte a souhlasíte s tím, co nakupujete, a nebudete podávat podvodný spor prostřednictvím služby PayPal nebo jiných platebních systémů.

3. Pro platbu je vyžadována platná kreditní nebo debetní karta.

4. Služba je účtována měsíc dopředu, dle stanovení počátečního data předplatného, platba je nevratná.

5. Předplatné není automaticky obnoveno, služba je pozastavena v okamžiku dosažení posledního dne předplatného.

Zrušení a Ukončení

1. Jste výhradně zodpovědní za řádné zrušení účtu. O zrušení účtu můžete kdykoli požádat naše oddělení podpory prostřednictvím emailu.

2. Pokud službu zrušíte před koncem aktuálně splaceného měsíce, Vaše zrušení se okamžitě projeví a nebude Vám účtováno znovu.

3. Pokud zrušíte předplatné před koncem aktuálního fakturačního cyklu, Vaše zrušení bude účinné v den, kdy bude nastaven další cyklus. Do tohoto data budete mít přístup k naší službě.

Změny služby a ceny

1. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit, pozastavit nebo stáhnout celou službu nebo jakýkoli její obsah bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

2. Měsíční poplatky za předplatné mohou být změněny bez jakéhokoli oznámení společnosti Socialdroid. Informace o nových poskytovaných cenách budou zveřejněny na webových stránkách společnosti Socialdroid. Nové ceny neovlivňují Vaše již zaplacené časové období.

3. Společnost Socialdroid nenese odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za jakékoli změny, změny ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

Všeobecné podmínky

1. Vaše užívání služby je na vaše vlastní riziko. Služba je poskytována na základě "tak jak je" a "jak je k dispozici".

2. Očekávané množství sledujících, lajků a komentářů Vám v žádném případě nezaručujeme. Vše závisí na kvalitě a zajímavosti vašeho obsahu.

3. Připomínáme skutečným uživatelům Váš feed. Avšak Vás nemůžeme ochránit před spamem, falešnými nebo neaktivními sledujícími. Není možné je zastavit, ale nechtěné sledující můžete odstranit sami pomocí naší speciální služby.

4. Nemůžeme zaručit nepřetržité, nepřerušované nebo bezchybné fungování služeb.

5. Zákaznická podpora pro www.socialdroid.cz je zajištěna pouze v českém nebo slovenském jazyce a to prostřednictvím e-mailu (support@socialdroid.cz)

6. Nesmíte upravovat, přizpůsobovat nebo hackovat službu nebo upravovat jinou webovou stránku tak, aby falešně naznačovala, že je spojena se službou Socialdroid nebo jinou naší službou poskytovanou společností Socialdroid.

7. Slovní, fyzické, písemné nebo jiné vyhrůžky jakéhokoli zákazníka, zaměstnance, člena nebo vedoucího pracovníka společnosti Socialdroid bude mít za následek okamžité ukončení účtu

8. Berete na vědomí, že společnost Socialdroid využívá dodavatele a hostující partnery třetích stran, kteří poskytují potřebný hardware, software, sítě, úložiště a související technologie potřebné pro provoz služby.

9. Berete na vědomí, že společnost Instagram Vás může požádat o potvrzení účtu pomocí kódu zaslaného prostřednictvím SMS nebo jiným způsobem. Socialdroid není zodpovědný, pokud nedostanete SMS a nebudete moci účet potvrdit. Vaše platba je v tomto případě nevratná. Zbývající zaplacená částka může být převedena na jiný účet, pokud nám zašlete žádost na e-mail support@socialdroid.cz.

10. Pokud Vaše využití nebo zatížení výrazně překračuje průměrné využití šířky pásma (stanoveno výhradně společností Socialdroid) jiných zákazníků společnosti Socialdroid, vyhrazujeme si právo okamžitě zakázat nebo omezit Váš účet, dokud nebude možné snížit spotřebu nebo zatížení šířky pásma.

11. Socialdroid nezaručuje, že (I) služba splní Vaše specifické požadavky, (II) služba nebude přerušena, včasná, bezpečná nebo bezchybná, (III) výsledky, které lze získat z použití služby budou přesné nebo spolehlivé, (IV) kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu zakoupeného nebo získaného prostřednictvím služby bude splňovat Vaše očekávání a (V) chyby ve službě budou opraveny.

12. Máme za to, že akceptováním těchto podmínek výslovně rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost Socialdroid neodpovídá za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody, včetně, ale bez omezení, škody za ztrátu zisku, dobrého jména, použití, data nebo jiné nehmotné ztráty.

13. Otázky k těmto Podmínkám používaní služeb nebo v jiných záležitostech mohou být prostřednictvím e-mailu zaslány na support@socialdroid.cz a to pouze v českém nebo slovenském jazyce.

14. Je Vaší výhradní odpovědností si ověřit, zda se tyto Podmínky užití služeb změnily.

Prosím přečtěte si pečlivě tyto Podmínky užití služeb a kontaktujte nás v případě, že Vám není něco jasné.

Děkujeme za užívání naší služby Socialdroid!


SMM service, s.r.o.

Luzicka 1237/29

741 01 Novy Jicin

Czech Republic

VAT: CZ06654134

+420 608 305 608

...
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. Read about how we use cookies and how you can control them on our Privacy Policy. If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.